Čtenářské kluby

Projekt v médiích

Otevření čtenářských klubů

04.04.2012

Tisková zpráva, Praha, 10. dubna 2012
Vzhůru na palubu! Knížky volají… 

Co spojuje základní školy a vybrané městské knihovny v Rokycanech, Slaném, Sázavě, Mrákově, Hlavečníku, Staňkově, Havířově, Chlumci nad Cidlinou, Orlové, Kolíně, Kouřimi a Liberci? Zájem pomoci přenést do České republiky volnočasovou aktivitu tzv. čtenářských klubů, které především v anglosaských zemích s úspěchem přispívají k rozvoji dětské čtenářské gramotnosti. Školní čtenářské kluby přivítají první mladé čtenáře po Velikonocích. Práce v nich se rozbíhá díky pražské organizaci Nová škola, o. p. s., která získala významnou finanční podporu pro svůj tříletý projekt „Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost administrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.