Čtenářské kluby

O centrech kolegiální podpory

Vítáme vás v našich centrech kolegiální podpory neboli CKP "Vytváříme společenství nad knihou". Jsou sítí pročtenářsky orientovaných škol, které se otevírají všem zájemcům o rozvoj čtenářství dětí a mládeže. Od března 2017 organizují pravidelná měsíční setkávání, aby umožnily svým návštěvníkům sdílet zkušenosti, diskutovat nad tématy, vyzkoušet si různé čtenářské lekce, seznámit se s novými knihami. Akce jsou dvouhodinové a probíhají formou praktických workshopů s možností se zapojit. Centra vás seznámí s příklady dobré praxe od nás i ze zahraničí, umožní vám potkat spisovatele knih pro děti a mládež a pozvou vás k návštěvě svých čtenářských klubů. V centrech máte příležitost předávat i své zkušenosti a sdílet vlastní čtenářství. 

Kalendář akcí najdete na záložkách jednotlivých center nebo také na stránkách Nové školy, o. p. s., kde získáte přehled o všem, co pořádáme. Chcete - li dostávat pozvánky na akce CKP pravidelně - ze všech, nebo jen z určitých center - pište na: kamila.sebkova@novaskolaops.cz

Dosud proběhlé akce CKP očima jejich vedoucích

Oceňují aktivní zapojení všech účastníků a náladu k přirozenému sdílení i po skončení akce. Již od první akce se ukázaly být jako velmi atraktivní různé čtenářské hry a aktivity. Účastníci si aktivně vyžadují další témata na příště. Pozorují potenciál pravidelné účasti – druhého setkání se zúčastnili i ti, kteří přišli na první, s sebou přizvali kolegyně. Nepozorují žádný ostych ze strany účastníků při dotazech i námětech na úspěšnou práci.