Čtenářské kluby

O projektech

"Za horizontem - učíme se společně"

Projekt umožní navázat spolupráci mezi základními školami, středním odborným učilištěm, resp. víceletým gymnáziem a kulturními institucemi z řad veřejných knihoven a muzeí, galerie, resp. kláštera a jejich společné učení podpořené odbornými metodičkami. Regionálně i oborově pestrý tým společně vytvoří 68 kreativních vzdělávacích lekcí přímo navazujících na školní vzdělávací programy daných škol. Při samotné tvorbě a ověření se žáky/studenty si zapojení učitelé, knihovníci a muzejní pedagogové budou rozšiřovat své znalosti a dovednosti v oblasti kreativní pedagogiky, místně ukotveného učení, využijí zprostředkované učení a konkrétní informační zdroje, dokumenty/prameny a sbírkové předměty, které nabízí zmíněné kulturní instituce. Lektoři se vzájemně inspirují, protože každý jednotlivec do projektu přináší odlišné zkušenosti. Výsledné lekce prožijí nejen žáci/studenti přímo zapojení do projektu, ale zůstanou k dispozici příslušným kulturním institucím i školám k další adaptaci nebo opakovanému využití. V projektu rozvíjíme naše zkušenosti s propojováním formálního a neformálního vzdělávání a s výukou mimo školní budovu.

Vážíme si spolupráce a děkujeme, že s námi vykročily za horizont:

ZŠ Hlučín - Rovniny,  ZŠ Boženy Němcové, Opava,  ZŠ Nám. Curieových, Praha 1, ZŠ Meziměstí, ZŠ Police nad Metují, V. ZŠ Kolín, Mnichovická, SOU stavební, Kolín Gymnázium Jana Palacha, Mělník 

Mělnické kulturní centrum, o. p. s. - městská knihovna Mělník, Knihovna města Police nad Metují, Městská knihovna Praha, Městská knihovna Meziměstí, Městská knihovna Kolín, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Městská knihovna Hlučín 

Muzeum Hlučínska, Slezské zemské muzeum, Opava, Klášter Broumov, Regionální muzeum v Kolíně, Národní galerie, Praha

Registrační číslo: 0213000024

Období realizace: 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Tento projekt je financován z prostředků Národního plánu obnovy v rámci Ministerstva kultury ČR, výzva Kreativní učení.
Celkový objem dotace: Kč 2.042.000,-


"Zkoumavé čtení: systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. stupni ZŠ/na víceletém gymnáziu v ČR"

Spolu s devíti základními školami a jedním víceletým gymnáziem je naší snahou rozvíjet individuální čtenářství i pisatelství každého žáka. V rámci dvou školních roků se pokusíme o komplexní (vícesložkovou) a systematickou proměnu výuky ke čtenářství/pisatelství na 2. stupni ZŠ/víceletém gymnáziu. Ve školách zavádíme oborové čtení, které budou zapojení učitelé zařazovat jednou za týden, a pravidelné každotýdenní dílny čtení. V oborovém čtení se opíráme o zahraniční zkušenosti z anglosaských zemí, kde má tzv. akademické čtení velkou tradici.

Doufáme, že se nám podaří podpořit dětské čtenáře a zároveň inspirovat učitele k tomu, že pracovat s různorodými texty a rozvíjet dětské čtenářství lze i v odborných předmětech, byť mají minimální hodinovou dotaci. Těšíme se, až na podzim 2022 zorganizujeme burzu nápadů zaměřenou i na oborové čtení a představíme publikaci plnou zkušeností zapojených pedagogů.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016346
Období realizace: 1. 4. 2020 – 28. 2. 2023
Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR..
Celkový objem dotace: Kč 21.640.343,-"Učíme se příběhem": vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec poskytne naratologie, jež nám připadá jako nejpříznivější teoretický model přemýšlení nad textem, především pro dítě - čtenáře.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094
Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021
Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
Celkový objem dotace: Kč 13.651.000,-


Vybrané klíčové výstupy projektů


Zkoumavé čtení - přece nečtou jenom češtináři