Čtenářské kluby

Za horizontem - učíme se společně

Věříme ve smysl spolupráce formálního a neformálního vzdělávání. Věříme, že některá témata školních vzdělávacích programů lze efektivněji učit mimo budovu školy. Společně hledáme, kde jsou průniky mezi potřebami školy a nabídkou nedaleké kulturní instituce. Učíme se, jak průniky využít pro kreativní učení dětí. Kreativitu chápeme nejen jako předpoklad pro práci ve výtvarné výchově či pracovních činnostech, ale i jako nástroj pro učení v kterémkoliv odborném předmětu.

Propojili jsme proto ZŠ náměstí Curieových v Praze 1, Gymnázium Jana Palacha v Mělníku, Veletržní palác Národní galerie Praha, pražskou a mělnickou knihovnu, SOU stavební v Kolíně, V. ZŠ Mnichovická v Kolíně, kolínskou městskou knihovnu a zdejší regionální muzeum, benediktinský klášter v Broumově, základní školy v Meziměstí a Polici nad Metují, opět s veřejnými knihovnami, Slezské zemské muzeum, knihovnu Petra Bezruče a ZŠ Boženy Němcové v Opavě s Muzeem Hlučínska a v něm sídlící knihovnou a ZŠ Hlučín – Rovniny – široké spektrum subjektů, které se mají navzájem co naučit. Proces učení, tandemovou spolupráci při tvorbě výukových lekcí a jejich ověření ve výše uvedených kulturních institucích podpořilo ministerstvo kultury prostřednictvím výzvy pro kreativní učení v rámci Národního plánu obnovy.