Čtenářské kluby

Nová škola, o. p. s.

Křižíkova 344/6, Praha 8, 186 00
IČ: 257 688 67
Bankovní účet projektu: 200144543/0300

Předseda správní rady:
Mgr. Petr Vrzáček

Manažerka projektu:
Mgr. Eva Bělinová
eva.belinova@novaskolaops.cz

Garantka regionálních koordinátorů a metodického vedení center kolegiální podpory:
Mgr. Tereza Nakládalová
tereza.nakladalova@novaskolaops.cz

Odborná garantka:
Mgr. Irena Poláková
irmamiter@gmail.com