Čtenářské kluby

Dopisy v lahvi

Z oběžníků vybíráme...

V První straně (číslo 16) se můžete spolu s námi zamyslet nad stále frekventovanějším slovem narativ. Co vlastně znamená a jak je možné s ním naložit ve školní praxi? Dále vám přinášíme rychlý náhled na fungování čtenářských klubů v knihovnách, seznámení s novým projektem propojujícím formální a neformální vzdělávání Za horizontem a rozhovor s Blankou Benešovou, která se nebála výzvy vztoupit do čtenářského projektu se třídou dyslektiků. A krom jiného můžete s předstihem nahlédnout do připravované metodiky ke čtení napříč školními předměty. Přejeme příjemné čtení!


Licence Creative Commons