Čtenářské kluby

Dopisy v lahvi

Z oběžníků vybíráme...

První strana zažívá proměnu, stává se platformou pro sdílení zkušeností a názorů nejen ze čtenářských klubů, ale i z jiných oblastí, ve kterých se rovněž pečuje o dětského čtenáře. Od stávajícího čísla můžete v časopise nalézt nové rubriky Učíme se příběhem a Zkoumavé čtení, které čerpají svůj obsah z probíhajících projektů. Na co jsou projekty i příslušné rubriky zaměřené, zjistíte nejlépe právě v nejnovějším čísle První strany.

Pište na jana.horovska@novaskolaops.cz, pokud chcete dostávat naše projektové newslettery pravidelně.

Licence Creative Commons