Čtenářské kluby

Zkoumavé čtení

Ve  školních předmětech žáky učíme základy jednotlivých vědních odvětí, např. fyziky, biologie, geografie, historie…  Kromě faktů, souvislostí a výkladů jevů k cílům předmětů patří (či by měly patřit) i rozvíjet u žáků základní čtenářské dovednosti potřebné při čtení specifických odborných textů, , které jim bude k užitku nejen při případném studiu. Proto nepovažujeme čtení v hodinách oborů za ztrátu času - a ani tehdy ne, když je hlavní cíl práce s textem čtenářský, nejen oborový.

Naší snahou, společně s devíti základními školami a jedním víceletým gymnáziem, byl růst individuálního čtenářství i pisatelství každého žáka.

Pokusili jsme se o komplexní (vícesložkovou) a systematickou proměnu výuky ke čtenářství/pisatelství.

Ve školách jsme zavedli systematické oborové čtení zařazené jednou za týden v minimálně jedné třídě ve dvou po sobě jdoucích ročnících a pravidelné dílny čtení jednou za týden v minimálně jedné třídě každého ročníku 2. stupně/víceletého gymnázia. V oborovém čtení jsme se opírali o zahraniční zkušenosti z anglosaských zemí, kde má tzv. akademické čtení dlouhou tradici. Hlavní inspirací nám byla britská učebnice "Boost Your Progress in Reading and Writing". Ověřovali jsme, do jaké míry je možné dovednosti v ní rozpracované vtělit do běžné výuky u nás. A to bez vzniknu nového zvláštního předmětu, jehož pevné místo v kurikulu není v anglosaském světě žádnou výjimkou. 

Chceme ostatní inspirovat k tomu, že pracovat s různorodými texty a sledovat a aktivně podporovat rozvoj čtenářství lze i v odborných předmětech, byť mají zcela minimální hodinovou dotaci. Při poctivém promyšlení tomu stačí z běžné hodiny věnovat třeba 10 minut např. v rámci evokace. Více se můžete dozvědět v metodice, jejíž zveřejnění na těchto stránkách předpokládáme na jaře 2023. Součástí metodiky budou také inspirativní čtenářské oborové lekce k vyhledání v sekci "oborové čtení", doplněné o zásobárnu vyzkoušených různorodých textů. V sekci "dílna čtení" najdete už dnes mnoho osvědčených námětů.

Zkoumavé čtení: Přece nečtou jenom češtináři


https://new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media/METODIKA_ZC_CELEK.pdf