Čtenářské kluby

Naše mise

O co jde?

Chceme dětem z mateřských a základních škol, a to i těm, které mají specifické vzdělávací potřeby, protože pocházejí z nepodnětného či sociálně slabého prostředí nebo mají nějakou specifickou poruchu učení, ukázat radost ze čtení a příjemného času stráveného nad knížkou. Chceme prohlubovat poznání volnočasových čtenářských klubů fungujících ve školách či knihovnách. Chceme rozvíjet čtenářské společenství tvořené dětmi, rodiči, učiteli, knihovníky, teoretiky dětského čtenářství, speciálními pedagogy. Pedagogům různých stupňů škol dáváme v centrech kolegiální podpory příležitost sdílet zkušenosti, poznávat nové postupy, dobíjet energii. 

Jak chceme dosáhnout, aby děti do klubu chodily?

Naším společným cílem je podpořit děti v klubech při budování vlastních pevných čtenářských návyků. Chceme jim čas nad knihou představit jako dobrodružství, zábavu, nenásilné poučení. Řada z dětí, které do klubů chodí, se čtení bojí, protože v něm v běžné třídě příliš nevynikají. V bezpečném prostředí klubu, kde nikdo neznámkuje jejich výkon, dostávají kluci a holky možnost si knížky prohlížet nebo je polehoučku číst, poslouchat manažery klubů, jak jim předčítají – čtení je jim představeno jako prostředek k širokému spektru zábavných činností.

Čím déle dítě do klubu chodí, tím větší pozitivní efekt na jeho výkon docházka má. Proto se snažíme děti motivovat, aby v klubu vydržely pokud možno po celou dobu projektu. Děti mají svou účast v klubu vnímat jako cosi výjimečného, prestižního. Při náboru dostaly osobní pozvánky. V souvislosti se zahájením klubové práce každé dítě dostává klubovou průkazku, kde si může napsat, jak se mu klubové setkání líbilo, nebo nakreslit jednoduchý symbol vyjadřující náladu z klubového setkání. Budou průběžně jako formu uznání dostávat oddílové odznaky, přibližné jednou za pololetí si dítě odnese domů knížku jako dárek, obdrží různé certifikáty nebo vysvědčení malých čtenářů. Od září 2012 děti podarujeme i plátěnou klubovou taškou, v níž mohou nosit vypůjčené nebo vlastní knížky.

Jak to v praxi vypadá?

Přímá práce s dětmi probíhá po dobu školního roku. Skupina se v prostorách klubu, v knihovně nebo na jiném vhodném místě (na školním pozemku, na hřišti apod.) sejde vždy na hodinu a půl. Tento čas je samozřejmě dle potřeb dětí rozdělen na kratší tématické úseky proložené různými hrami či drobnými pohybovými aktivitami.

Jednu klubovou skupinu tvoří přibližně 12 dětí, v některé škole je zájem větší. Děti pracují pod vedením dvou manažerů klubů – jedním je kmenová pedagožka školy, druhým knihovnice.

Program v klubech není nastaven dle jednotného mustru, je zcela na zájmu a zkušenostech manažerů klubů, jak práci postaví a strukturují. Manažery klubů vedeme k postupnému zařazení tzv. tří pilířů klubové práce: za prvé „dílny čtení", za druhé děti jsou motivovány, aby si domů půjčovaly knihu (princip „odcházím domů s knihou“) a za třetí, aby si navzájem knihy doporučovaly, resp. učily se knihy doporučovat.

Díky finanční podpoře jsou kluby vybaveny celou řadou současných dětských titulů (především z oblasti beletrie), k dispozici jsou audioknihy a CD přehrávač. Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí práce v klubu bývají drobné výtvarné činnosti, děti mají k dispozici i jednoduché kancelářské a výtvarné potřeby. Podíváte-li se do sekce Co se děje v klubech, dozvíte se více o konkrétním pojetí klubové práce.

Tři pilíře klubové práce

1. sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem (zde klademe důraz na vrstevnické doporučování, které je hlavním faktorem při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec), 

2. "odcházej domů s knihou" - půjčování knih domů – podle jasně daných pravidel, která si každá škola individuálně nastaví,

3. „čti si přímo v klubu“ během samotné schůzky s důrazem na samostatné čtení knih dle vlastního výběru formou dílny čtení.