Čtenářské kluby

O co jde?

Chceme dětem z mateřských a základních škol, a to i těm, které mají speciální vzdělávací potřeby, protože pocházejí z nepodnětného či sociálně slabého prostředí nebo mají nějakou specifickou poruchu učení, ukázat radost ze čtení a příjemný čas strávený nad knížkou. Chceme prohlubovat poznání volnočasových čtenářských klubů fungujících ve školách či knihovnách. Chceme rozvíjet čtenářské společenství tvořené dětmi, rodiči, učiteli, knihovníky, teoretiky dětského čtenářství, speciálními pedagogy. Sledujte nás i na www.facebook.com/ctenarskekluby/

Máš co číst?

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory „Vytváříme společenství nad knihou" jsou sítí pročtenářsky orientovaných základních škol, které se otevírají všem zájemcům o rozvoj čtenářství dětí a mládeže. Akce jsou dvouhodinové a probíhají formou praktických workshopů s možností se zapojit. Centra vás seznámí s příklady dobré praxe od nás i ze zahraničí, umožní vám potkat spisovatele knih pro děti a mládež a pozvou vás k návštěvě svých čtenářských klubů. V centrech máte příležitost předávat i své zkušenosti a sdílet vlastní čtenářství.

další informace

aktuálně

Zveme vás na setkání!

Zřejmě bude jen online, ale přesto může být pro vás inspirací. V únoru pořádáme dvě burzy nápadů, kde chceme sdílet zkušenosti z projektu Učíme se příběhem. Ten se věnuje výuce literatury na ZŠ (především na druhém stupni) prostřednictvím lekcí vedených učitelem spolu s knihovníkem. Prozatím počítáme i s variantou naživo, tedy volte přihlášení též s ohledem na místo konání. Včas vyhlásíme, že je akce online a mohou se tedy přihlásit i ti z vás, kteří jsou z daleka. Burza v Mahenově knihovně v Brně se koná 17. 2. a přihlásit se můžete zde, pro komornější akci v Městské knihovně v Meziměstí, která je 24. 2., jděte na přihlašovací formulář zde

Těšíme se na setkání s vámi.

-->