Čtenářské kluby

O co jde?

Chceme dětem z mateřských a základních škol, a to i těm, které mají speciální vzdělávací potřeby, protože pocházejí z nepodnětného či sociálně slabého prostředí nebo mají nějakou specifickou poruchu učení, ukázat radost ze čtení a příjemný čas strávený nad knížkou. Chceme prohlubovat poznání volnočasových čtenářských klubů fungujících ve školách či knihovnách. Chceme rozvíjet čtenářské společenství tvořené dětmi, rodiči, učiteli, knihovníky, teoretiky dětského čtenářství, speciálními pedagogy. Sledujte nás i na www.facebook.com/ctenarskekluby/

Máš co číst?

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory „Vytváříme společenství nad knihou" jsou sítí pročtenářsky orientovaných základních škol, které se otevírají všem zájemcům o rozvoj čtenářství dětí a mládeže. Akce jsou dvouhodinové a probíhají formou praktických workshopů s možností se zapojit. Centra vás seznámí s příklady dobré praxe od nás i ze zahraničí, umožní vám potkat spisovatele knih pro děti a mládež a pozvou vás k návštěvě svých čtenářských klubů. V centrech máte příležitost předávat i své zkušenosti a sdílet vlastní čtenářství.

další informace

aktuálně

V nové První straně (číslo 16) se můžete spolu s námi zamyslet nad stále frekventovanějším slovem narativ. Co vlastně znamená a jak je možné s ním naložit ve školní praxi? Dále vám přinášíme rychlý náhled na fungování čtenářských klubů v knihovnách, seznámení s novým projektem propojujícím formální a neformální vzdělávání Za horizontem a rozhovor s Blankou Benešovou, která se nebála výzvy vztoupit do čtenářského projektu se třídou dyslektiků. A krom jiného můžete s předstihem nahlédnout do připravované metodiky ke čtení napříč školními předměty. Přejem příjemné čtení!kolními předměty. Přejeme příjemné čtení!

-->