Čtenářské kluby

CKP Praha

ZŠ Květnového vítězství, Praha 11

vede:
Táňa Trčková a Eliška Blahovcová

kontaktní email:
ckp@kvetnak.cz

ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 11
CKP@kvetnak.cz   


Květňák je škola otevřená filozofii a zásadám konstruktivistické pedagogiky, myšlenkám a metodám kritického myšlení, vytváření vstřícného klimatu školy, všem dětem - talentovaným i s handicapem, spolupráci s rodiči jako partnery ve vzdělávání i spolupráci s organizacemi podporujícími vzdělávání.

Využívání metod RWCT ve výuce nás dovedlo k pořádání Rodičovských kaváren, místu pro setkání a sdílení témat, která jsou pro naši školu důležitá. Po vstupu do projektu Školní čtenářský klub byl už jen krůček k vytvoření Centra kolegiální podpory - místu setkávání nejen nad cestou ke čtenářství.


Nenechte si ujít


Proběhlé akce