Čtenářské kluby

Jak číst naučný text a jak využít jeho didaktický potenciál?

23.05.2018, 15:30

Mgr. Bohunka Jochová, lektorka Kritického myšlení a regionální koordinátorka Školních čtenářských klubů v Jihočeském kraji, nám představí, jak dát prostor čtenářství tam, kde byste to možná nečekali, například v chemii, fyzice či zeměpisu.