Čtenářské kluby

Poezie

21.02.2018, 15:30

Jak pracovat s poezií ve škole, ve čtenářském klubu i jinak?

Setkání povede Mgr. Vendula Noháčová, učitelka a lektorka Kritického myšlení, o. s. 

Mgr. Noháčová je absolventkou oboru Učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK, dále pak diplomovanou učitelkou Montessori pedagogiky. V rámci Kritického myšlení absolvovala základní kurz, poté kurz "Čteme s nečtenáři", typologii MBTI i lektorský kurz a v posledních letech se v praxi soustředí na rozvoj čtenářství na své škole a na mentorskou podporu svých kolegů. Lektorskou dvojici tvoří s Barborou Charvátovou, se kterou v současné době vede základní kurzy "Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 1.-3. ročníku" a "Nebojme se poezie". Všechny lekce, které v rámci kurzů prochází společně s účastníky, jsou vyzkoušené i v praxi, a to většinou s rozdílnými skupinami dětí.