Čtenářské kluby

Čtenářské strategie: Kladení otázek

20.09.2017, 15:30

V semináři jsme se zaměřili na jednu ze strategií, která dětem pomáhá číst text s porozuměním. Podívali jsme se také na různé způsoby, jimiž lze strategii zavést do výuky.

Na zářijovém setkání CKP na Květňáku se i přes obvyklý hektický začátek školního roku sešlo osm účastnic se zájmem o dětské čtenářství, pro tři z nich šlo už o opakovanou návštěvu. Spolu s průvodkyněmi Táňou a Eliškou se věnovaly kladení otázek – šlo o téma, o které si účastnice na minulých setkáních řekly, tedy „na objednávku“. Prostor dostaly i dvě čtenářské lekce – jedna je přenesla do doby praotce Čecha, druhá do korun stromů, do rodiny líného strakapouda. Stromem otázek a vyzkoušením si, jak s ním pracovat, byla lekce uzavřena. Příjemné bylo, že vznikl prostor i na reflexi toho, co některé pravidelné účastnice zkusily i ve výuce – baví se tak o významu čtení knížek ve výuce s vedením, budují polehoučku třídní knihovničku, jedné paní kolegyni se podařilo před začátkem školního roku přestavět třídu, čímž vznikl prostor pro knihovnu i malý čtenářský koutek. Děkujeme účastnicím, že chodí. Uvědomujeme si, že pražské CKP musí bojovat proti obrovské konkurenci podobných vzdělávacích akcí – ukazuje se, že má co nabídnout. A proto nás  v říjnu čeká Klára Smolíková.