Čtenářské kluby

Metody kritického myšlení v praxi I.

17.01.2018, 15:30

Ukázky metod si účastníci vyzkoušejí a posléze analyzují jejich využití ve výuce.