Čtenářské kluby

Čtenářský klub Kralupy, 2. st.

ZŠ Generála Klapálka, Kralupy n. Vltavou

vede:
Martina Hantychová a Zdenka Vajdová (knihovnice)

schůzky:
úterý 14.00 - 15.30

Představujeme se

Náš čtenářský klub je převážně chlapecký. A také dost nečtenářský. Trochu paradox, ale přesto děti chodí do klubu pravidelně a většinou i rády. Protože jsou chlapci dost neposední, nemůžeme celý klub trávit čtením, psaním nebo povídáním o knihách. Proto také kreslíme, hrajeme si na obchod s knihami, soutěžíme, modelujeme z modelíny, pracujeme ve skupinkách.

Práce v klubu je tvořivá a mají na ní podíl všichni. Její podstatnou součástí je kromě čtenářských aktivit také vzájemné poznávání. Ale především je to pro nás pro všechny radost a příjemně strávené odpoledne. A to je také hlavním cílem našich setkávání nad knihami.

zsgenklapalka.cz