Čtenářské kluby

Otevřený klub se spisovatelkou Petrou Braunovou

01.03.2018, 11:17

Tentokrát jsme měli na naše klubové setkání pozvanou spisovatelku Petru Braunovou. Klubové děti udělaly letáčky s pozváním, roznesly je po třídách, také ve školním rozhlase pozvaly spolužáky do klubu. Ale odpolední akce bývá problematická. Kromě klubových dětí se zúčastnila ještě jedna spolužačka.

Na stolku byly vystaveny knihy paní Braunové k volnému prohlédnutí. Otevřenost a srdečnost Petry Braunové udělala z její návštěvy skutečný rozhovor mezi spisovatelkou a dětmi, které se cítily uvolněně a uměly své zvědavé otázky formulovat. Byl to rozhovor nejen o jejích knížkách, ale i o čtení, odpověděla si na otázku „proč číst“ a proč ze sebe neudělat „závisláka“ na obrazovce.

Děti si samy stanovily úkol – udělat reklamu na knížku. Ve skupinkách si pak prohlížely jednotlivé knížky. Ilustrace a texty na záložkách či obálce využily při tvorbě reklamy. Reklamní texty jsme pak sdíleli. Bavily se děti, ale i Petra Braunová, která pak ještě k jednotlivým knížkám řekla pár slov o jejich vzniku, o jejich námětu, o zvláštních setkáních se čtenáři, o tajemných a neuvěřitelných skutečnostech, které ji potkávají. Ukázala pak dětem na svých webových stránkách školní fotografii dětí i s kníratým panem učitelem ze začátku 20. století, kterou našla. Tajemnost staré fotografie dětí, z nichž už žádné nežije, podnítila ještě hovor o tom, jak to bylo ve škole tenkrát a že jejich dnešní školní fotografie někdo najde za sto let a oni tam budou jenom obrázkem již neexistující předlohy. Na závěr se spisovatelka Petra Braunová zapsala do klubové návštěvní knihy. Přesto, že se s P. Braunovou některé děti setkaly již dříve při jejích návštěvách ve škole, byl to pro všechny zúčastněné významný zážitek.

Na klubové schůzce, která následovala za týden, psaly děti P. Braunové dopis, se kterým se všichni vypořádali dobře: reflektovali spisovatelčinu srdečnost a vyjadřovali zájem o její knížky, o to, co píše a co by se jim líbilo, aby také psala. 

Do budoucnosti je potěší další návštěva některého spisovatele nebo spisovatelky a budou přemýšlet, koho by poznaly nejraději.

Martina Hantychová, Zdenka Vajdová