Čtenářské kluby

Texty pro inspiraci

Nabízíme vám texty, které se ve výuce osvědčily našim spolupracujícím učitelkám a učitelům. Jsou různě dlouhé a různě náročné - od souvislých, přes krátké úryvky, až ke schématům, letákům apod. Každý učitel či učitelka si sami rádi promyslí, k rozvoji které čtenářské dovednosti text využít. Proto je nepropojujeme s konkrétní lekcí, byť všechny jsou ve výuce vyzkoušené. Zařazujeme je ke konkrétnímu předmětu, což neznamená, že by některý z nich nenašel dobré využití v rozvoji čtenářských dovedností i v jiných oborech.

Modernizace - industrializace
Biologie člověka - dýchací soustava
Globální svět - globalizace
Hospodářské prostředí - globalizační procesy
Hospodářské prostředí - světové hospodářství
Kartografie, topografie - mapy a plány
Kartografie, topografie - základní pojmy
Přírodní obraz Země - Země jako vesmírné těleso
Přírodní obraz Země - geografické pásy
Přírodní obraz Země - krajinná sféra
Přírodní obraz Země - pohyby Země
Přírodní obraz Země - přírodní oblasti
Regiony světa - makroregiony světa
Regiony světa - modelové regiony
Regiony světa - světadíly a oceány
Společenské prostředí - obyvatelstvo světa
Terénní geografie - ochrana člověka
Terénní geografie - praktická cvičení
Česká republika - místní region
Životní prostředí - globální problémy
Životní prostředí - ochrana přírody
Životní prostředí - typy krajiny

Jak vyhledávat?

  1. Z nabídky vyberte předmět a klikněte na "VYBRAT".
  2. Otevřou se vám tematické kategorie, do kterých jsou konkrétní texty roztříděny, aby se v množství lépe vyhledávalo.
  3. Klikněte na tematickou kategorii.
  4. Zobrazí se vám nabídka konkrétních textů.
  5. Chcete-li si udělat celkovou představu o všech textech, využijte proklik pod boxem.
  6. Přesune vás do seznamu textů, které si můžete otevírat pomocí odkazů.