Čtenářské kluby

Jak se Líla potkala s Pusheen

31.10.2018, 13:30

Cože? Líla už nekámoší s Floukem? Ano, je to tak! Snad na Flouka úplně nezanevře…

Ale abychom uvedli věc na pravou míru… Dnes nás v záhořském čtenářském klubu navštívila paní spisovatelka Petra Dvořáková. A právě ona je autorkou knížky pro malé čtenáře Flouk a Líla. Je to příběh kocoura Flouka a počítačové myši Líly. A protože paní spisovatelka přivezla Lílu s sebou, neobešlo se to bez vřelého setkání s naším klubovým maskotem – kočičkou Pusheen.

Petra Dvořáková nám vyprávěla o tom, jak se ona sama stala spisovatelkou a jak to chodí, když chce spisovatel vydat knížku. Svěřila se nám také, jaké jsou knížky jejího srdce. Paní spisovatelka nám přivezla ukázat všechny svoje tituly, ale nejvíce nás asi zaujal příběh florbalisty Adama. Nechali jsme si tedy část knížky Každý má svou lajnu přečíst samotnou autorkou! (Pozn.: Knížka šla okamžitě do výpůjčního oběhu. J)

Jelikož jsme klub otevřeli školní i rodinné veřejnosti, těšili jsme se z návštěvy jedné babičky a dvou spolužaček. A že se jim – a nejen jim – beseda líbila, o tom není pochyb!

Jako krásnou vzpomínku nám nechala Petra Dvořáková vzkaz v klubovém návštěvním deníku a podpisy ve třech jejích knížkách! Děkujeme za milé setkání, čtení a povídání!