Čtenářské kluby

Beseda s Ivonou Březinovou

07.05.2018, 12:57

V pondělí 7. 5. 2018 byl čtenářský klub na naší škole opět jiný než obvykle. A nejen kvůli nezvyklému dni konání. Přivítali jsme vzácnou návštěvu, a to současnou spisovatelku paní Ivonu Březinovou. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací. Zjistily například, jak dlouhá cesta vede od doby, kdy se autorce zrodí v hlavě téma na knihu, až po dobu, kdy se kniha objeví na pultu knihkupectví. Seznámily se i s dalšími pojmy, které s tvorbou knihy souvisí. Paní spisovatelka jim ukázala některé své knihy (Holky na řetízku, Řvi potichu, brácho, Útěk Kryšpína N. a další). Vyprávěla jim i peripetie, které musela prožít, do jakých prostředí se musela dostat, aby knihy působily věrohodně. Velmi ochotně jim zodpověděla všechny otázky, které jí děti položily. I přes své umění a ceny, které za své knihy obdržela, je paní spisovatelka neobyčejně milý, vstřícný, otevřený a laskavý člověk. Patří jí naše velké poděkování za čas, který byla ochotna s námi strávit, i za její zajímavé knihy.