Čtenářské kluby

Poezie v klubu

22.03.2018, 14:52

Když přišla knihovnice Katka s nápadem, že klubové setkání zaměříme na poezii, trochu jsem se bála, co na to řeknou děti. Většinou je pro ně slovo poezie strašákem.

Schůzka čtenářského klubu plná netradičních forem poezie však byla nejen pro mě velice pestrá. Objevila jsem díky Katce formy poezie, které jsem do té doby neznala. Nejen klubové děti, ale i já jsem se s chutí zapojila do tvoření peripatetické básně, s nadšením jsme poslouchali Petra Vášu a jeho fyzické básnířství a nakonec jsme byli všichni překvapeni, jak rozmanitým způsobem je možné zpracovat klasickou báseň, jakou je Máj.

Netradiční setkání s poezií ovlivnilo i naše klubové děti, které se následně zapojily do recitační soutěže, přestože o ni dříve nejevily zájem. Dvě z nich také postoupily do městského kola. Alex se dokonce se svou prezentací fyzického básnířství umístil na třetím místě.

Opět jsem se utvrdila v tom, že spolupráce s knihovnicí je pro mě, učitelku českého jazyka, obrovským přínosem. Náměty, s kterými mě Katka seznámila, jsem už využila i v hodinách literární výchovy a slohu.

Těším se na další spolupráci a věřím, že mě Katka ještě překvapí dalšími skvělými nápady!

Dana Bednářová