Čtenářské kluby

Čtenářský klub Český Těšín, 2. st.

ZŠ Kontešinec, Český Těšín

vede:
Dana Bednářová a Kateřina Šildrová (knihovnice)

schůzky:
čtvrtek 13.45 - 15.15

Jsme prvním čtenářským klubem na naší škole. Scházíme se každý čtvrtek ve školní knihovně, kde čteme, povídáme si o knížkách, hrajeme hry, zkrátka se nenudíme! Našimi lodivody jsou paní knihovnice Katka Šildrová a paní učitelka Dana Bednářová.

O naší činnosti vás budeme pravidelně informovat na stránkách našeho časopisu Kaktus.

Zatím AHOJ!

www.zsmasarykovysady.net