Čtenářské kluby

Otevřený klub

31.10.2017, 11:29

Dne 31. 10 2017 se konal na naší škole Den otevřených dveří. Napadlo nás, abychom totéž udělali i odpoledne. A co jsme udělali? Pozvali jsme naše vyučující českého jazyka, aby se přišli na nás do čtenářského klubu podívat.

Učitelé si sebou přivedli děti, které navštěvují v úterý kroužky pedagogické intervence. Spojili jsme příjemné s užitečným: dospěláci i všechny děti si vyzkoušely práci s textem – techniku tzv. Blackout poetry, a hlavně samostatnou četbu. Jak se nám povedlo začernit původní text, posuďte sami v následující ukázce:

Někteří z návštěvníků byli překvapeni, jak dobře máme vybavenou ve škole knihovnu a záviděli nám naši klubovou knihovničku. Dva žáky jsme požádali o krátké zhodnocení. To si můžete přečíst na následujících řádcích:

Hynek: „Místo kroužku pedagogické intervence jsme šli na kroužek čtení. Dělali jsme různé kreativní věci, třeba jako začerňování textu, které mě moc bavilo. Rád bych to zakomponoval do hodin literatury“.

Jan: „Místo ranní pedagogické intervence jsme se odpoledne sešli na čtenářském kroužku. Četli jsme různé knihy a dělali jsme z knih někoho jiného naše vlastní knihy. Následně jsme předčítali nahlas své příběhy. Je tam prostor a pohodlí“.

Alena, Mercedes, Nikola, Konstance, Tereza, Tomáš, Tomáš, ČK Teplice