Čtenářské kluby

Čtenářský klub Náchod, 2. st.

ZŠ T. G. Masaryka, Náchod

vede:
Hana Richtermocová a Jana Ptáčková (knihovnice)

schůzky:
středa 14.00 - 15.30

Čtenářský klub se v náchodské ZŠ TGM schází každé úterní odpoledne po vyučování. Neformální a příjemné prostředí školní dílny čtení pomáhá navodit neoficiální, uvolněnou atmosféru. Řada příběhů z knížek a následné povídání o nich čtenářům dovoluje srovnávat své vlastní prožitky s tím, co zažívají knižní hrdinové, mluvit o věcech, které je tíží a své trápení - a každý z nás nějaké má - tak demýtizovat. Sami navrhují témata, o kterých mluvíme. Tak jsme mohli během prvních pěti měsíců práce k lubu pozorovat, jak čtenáři otevřeně mluví o tom, co prožívají a tvoří si nové kamarádské vztahy.

Všichni tu máme klidný čas na vlastní četbu, na kterou někdy v nabitém týdnu čas nenajdeme.

www.zstgmnachod.cz