Čtenářské kluby

Návštěva ve čtenářském klubu

01.11.2017, 11:39

Moc jsme se všichni těšili na klubové setkání prvního listopadu. Bylo to tím, že jsme se měli již podruhé setkat s paní spisovatelkou Mášou Bořkovcovou. Tentokrát nepřijela sama, ale vzala s sebou další spisovatelku, a to paní Ivetu Kokyovou, která nám chtěla sdělit zážitky ze svého dětství. Vkládala je na stránky knihy Slunce zapadá už ráno v příběhu nazvaném Rodina je jen jedna, kterou jsme si přečetli, a následně se jí ptali na všechny možné záležitosti. Bylo pro nás velice zajímavé slyšet romštinu a udivilo nás, že paní Máša nám z romštiny tak bravurně překládala. Paní Kokyová je výborná vypravěčka, skvěle se nám s ní povídalo a odpovědi na její kvízové otázky nám o ní mnohé prozradily.

Příjemně prožité odpoledne uvedla Emma a také přítomné seznámila s náplní a činnostmi v našem čtenářském klubu. Vendula, Martina, Veronika a Nella zase poreferovaly o knihách paní Bořkovcové, které všechny poctivě přečetly. Udělaly tím paní spisovatelce velkou radost.

Celé toto setkání jsme chtěli umožnit i našim příznivcům a přátelům, proto jsme jej pojali jako otevřený klub pro odbornou veřejnost. Jsme rádi, že naše pozvání přijala paní ředitelka Marcela Žáková, paní zástupkyně Renata Vlčková, vyučující jazyka českého a rodiče klubových dětí.

Závěrečné překvapení od členů klubu se setkalo s velkým ohlasem a salvy smíchu byly odměnou za snahu a píli. Děti předvedly dramatizaci ukázky z knihy Babička drsňačka od Davida Walliamse, se kterou se účastníme soutěže Čtenář na jevišti. Veselou a pohodovou náladu umocnily připravené dobroty, které jsme pro vzácné hosty připravili.

Děkujeme hostům i dětem za příjemné chvíle se vzpomínkami, povídáním a čtením.