Čtenářské kluby

Čtenářství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

29.01.2018, 15:00

Práce s obrázkovou osnovou, tvorba příběhu, odbourání stresu ze psaní i čtení, zábavná tvorba originálních textů (indície, ilustrace).