Čtenářské kluby

Čtenářská dílna s nečtenáři

23.10.2017, 15:00

Práce s prvňáčky s konkrétními ukázkami (využití ilustrací)