Čtenářské kluby

Hrátky s knihami ve čtenářských dílnách a lekcích

15.05.2017, 13:30

Možnosti využití aktivit spojených se čtenářskými dílnami, využití didaktických her v hodinách čtenářských dílen a literatury, navázání dobrých vztahů mezi kolegy pro budoucí setkávání CKP. Pozor, toto setkání se bude konat na ZŠ Smetanův okruh 24/4, Krnov!

Budeme rádi za potvrzení vaší účasti na ckp@zsjnkrnov.cz