Čtenářské kluby

Čteme s nečtenáři

19.10.2017, 15:30

Metody práce s dětmi v předčtenářském období a s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Čtenářská lekce, nabídka knih.