Čtenářské kluby

Čtenářství dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

12.10.2017, 18:36

Pod vedením speciální pedagožky Evy Mrázové.