Čtenářské kluby

Malé ohlédnutí

24.07.2017, 08:20

Letos v únoru jsme otevřeli na ZŠ a MŠ Březno čtenářský klub. Tento projekt nadchl nejen nás, ale i děti. Po 2 měsících jsme ustálili počet a osazenstvo. Ze začátku jsme byli všichni rozpačití a hledali si vlastní cesty. Ke konci roku už jsme ale dokázali uchopit myšlenku ČK (nejedná se o školní kroužek, ale klub, který si vedeme společně), což bylo naším letošním cílem a po prázdninách máme velké plány.

Nejpovedenější akcí byla čtenářská noc, na kterou jsme pozvali i své blízké. Pár rodičů, kteří přivezli děti na spaní, se se zvědavostí ale také zdrženlivostí přišli podívat, ale na samotnou akci nikdo zůstat nechtěl. Pravdou je, že ale byli „vykázáni“ i vlastními dětmi, kteří se už těšili na své kamarády z klubu.

Toto bychom chtěli příští rok změnit a více klub otevřít přátelům čtení. Takže plánujeme rodinné akce, zachováme možnost pozvat si do klubu kamaráda (letos toho využila pouze jedna žačka) a uvažujeme o zavedení půjčovného, které by si vedli samotní členové klubu.