Čtenářské kluby

Račte vstoupit

21.06.2017, 17:19

Račte vstoupit aneb Jak se tady máme

Předposlední klubové setkání se uskutečnilo v Městské knihovně v Bruntále a pozvali jsme na něj nejen své kamarády, ale i dospěláky, aby si s námi užili krásné společné chvíle s nejlepšími přáteli – knihami.

Ne všichni již knihovnu navštívili, a proto bylo moc fajn, že nám paní knihovnice Alenka Visurová vysvětlila, jak jsou knihy rozdělené a podle čeho uložené v regálech. Plnili jsme spoustu úkolů, ale nejvíce nás nadchlo hledání knih podle určeného kódu. Velmi příjemným překvapením bylo, že nalezená kniha se stala naší vlastní. Alespoň máme čtení na prázdniny.

Při další aktivitě se někteří projevili jako skvělí manažeři a obchodníci, neboť právě přečtenou knihu zcela bravurně nabízeli na prodej ostatním. Je zcela evidentní, jak děti ztratily ostych a nebály se před ostatními souvisle hovořit. Všem se zlepšila slovní zásoba a věty se z úst linuly jako vůně vánočního cukroví z kuchyně.

Tentokrát se k čaji a sušenkám podávala jako bonus výborná pizza. Ta nám po náročných výkonech ala chutnala!

Čtení, povídání, dobrá nálada a radost byly hlavní náplní našeho setkání, které si jistě uchováme v paměti na dlouhou dobu. A  že jste nemohli přijít?

Nevadí! Přijd´te příště!

Děti a manažerky bruntálského klubu