Čtenářské kluby

Čtenářská lekce

22.05.2017, 15:00

Pravidla, struktura, práce se společným titulem (důležitost vhodné volby sdílené knihy), použití 2 metod kritického myšlení.

Budeme rádi za potvrzení vaší účasti na ckp@5zskolin.cz