Čtenářské kluby

Čtení v jiných předmětech

18.12.2017, 15:00

Představení dalších metod RWCT na konkrétních textech z různých oborů.