Čtenářské kluby

Záznam z četby

27.11.2017, 15:00

Konkrétní způsob vedení čtenářského deníku s ukázkami jak dětských, tak i těch dospělých deníků.