Čtenářské kluby

Čteme s nečtenáři

05.10.2017, 14:30

Setkání určené učitelkám 1. tříd a MŠ: metody práce s dětmi v předčtenářském období, čtenářská lekce, nabídka knih.