Čtenářské kluby

Romské děti a literatura

20.11.2017, 15:30

Nabídneme pohled expertky Máši Bořkovcové na romskou literaturu, romské děti a jejich tvůrčí psaní, stejně jako na problematiku vzdělávání romských dětí.