Čtenářské kluby

Čtenářské strategie

23.10.2017, 15:30

Ujasníme si pojmosloví v této oblasti na základě praktických ukázek a s oporou kolegiální skupiny se pokusíme hledat příležitosti v pedagogické praxi, jak cíleně učit žáky užívat čtenářské strategie.