Čtenářské kluby

Ilustrace

24.09.2019, 15:00

Beseda o vzniku ilustrací k uměleckému textu a didaktickým příručkám, propojení výtvarného potenciálu knih v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.