Čtenářské kluby

Loučení s CKP StuDNa

21.10.2019, 14:30

Ohlédnutí za vším, co jsme se ve Studijních Dílnách Nápadů naučili. Reflexe zkušeností všech účastníků, co kdo prakticky využil při své práci, jak se co osvědčilo.