Čtenářské kluby

Literatura ve filmu/film v literatuře

10.06.2019, 14:00

Vedoucí Katedry divadelních a filmových studií FF UP Luboš Ptáček se během svého workshopu snaží ukázat hlavní rozdíly ve vyprávěcích postupech filmu a literatury na krátkých ukázkách ze známých školních titulů (Kytice, Harry Potter).