Čtenářské kluby

Komenského spisy jako četba žáků základní školy?

17.10.2019, 14:00

Problematika (a problém) čítanek

Workshop povede expert z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Doc. Jaroslav Vala a bude věnován otázce adekvátnosti uměleckých textů vzhledem k věkové a čtenářské zralosti žáků. Seznámíme se s výsledky výzkumu čtenářské odezvy dětí na texty různě jazykově stylisticky a myšlenkově náročné. Jaké texty žáci preferují a proč? Jaké texty mohou podporovat a rozvíjet jejich čtenářství a které je od čtení spíše odrazují? Budeme uvažovat nad výběrem vhodných literárních ukázek, které by naplňovaly očekávaný smysl a cíl literární výchovy.