Čtenářské kluby

Formy práce s knihou...

22.05.2017, 15:30

... a čtenářství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (s návštěvou speciálního pedagoga).

Budeme rádi za potvrzení vaší účasti na zschrast.ckp@seznam.cz