Čtenářské kluby

Literárně divadelní dílna a její tvorba

21.05.2019, 15:30

Literární workshop nabízí nahlédnutí do interaktivních programů Sdružení D. V jednotlivých literárně divadelních dílnách se věnují kvalitním knihám ze současné české literatury pro děti. Prakticky se během WS seznámíte s prostředky a metodami, jakých využívají k podpoře zájmu o čtenářství, o rozvoj kreativity, estetického cítění a jakým způsobem vybízí k aktivitě nejen děti, ale i dospělé.

Workshop povedou lektorky programu Soboknížky Sdružení D, z. s. Olomouc.