Čtenářské kluby

Jak postavit čtenářskou lekci aneb didaktický potenciál textu

30.05.2019, 15:30

Účastníci si během setkání s naší oporou vyzkouší vytvořit vlastní čtenářskou lekci, odhadnout, k čemu lze danou knihu využít, jaké možnosti nabízí.