Čtenářské kluby

Čtenářství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

02.05.2019, 15:30

Speciální pedagog PhDr. Zbyněk Němec nás provede čtenářstvím děti se specifickými poruchami učení, dětí s poruchami pozornosti i dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.