Čtenářské kluby

Tvůrčí psaní pro děti

13.03.2019, 15:30

Lekce vedená jednou z nejuznávanějších lektorek tvůrčího psaní spisovatelkou a scénáristkou Markétou Dočekalovou, která je i autorkou publikace pro děti Vyprávěj příběhy!

Markéta Dočekalová vyučuje předmět tvůrčí psaní na českých školách a také ve vlastních kurzech již 17 let. V poslední době si zejména všímá toho, jak malá pozornost je věnována v oblasti psaného projevu dětem na základních školách. V porovnání se zahraničím je česká péče smutně zanedbatelná. Proto vznikla populárně naučná kniha “Vyprávěj příběhy!”, která je určena právě dětem ze základních škol. S knížkou mohou děti pracovat jak samy, tak i pod vedením učitelů a vedoucích kroužků tvůrčího psaní. Workshop s paní Dočekalovou bude zaměřen na to, jak dětem připravit zajímavý program ve spolupráci právě se zmíněnou publikací, jak je motivovat ke psaní, podchytit jejich zájem a samozřejmě, jak je zábavnou formou vést. Účastníci workshopu si na vlastní kůži vyzkouší různá zábavná cvičení a úkoly a dozvědí se celou řadu praktických informací o tom, jak s dětmi pracovat, jak rozvíjet jejich slovní zásobu a fantazii a v neposlední řadě také jak podchytit talent, pokud ho u některého dítěte objeví. V ceně workshopu je 1 kus populárně naučné knihy “Vyprávěj příběhy!” pro pořádající školu. Účastníci budou mít možnost si přímo na místě pro sebe knihu zakoupit.