Čtenářské kluby

Čtenářství v různých předmětech

18.03.2019, 14:30

Jak se dá rozvíjet čtenářská gramotnost i v jiných předmětech. S expertkou Bohunkou Jochovou.