Čtenářské kluby

Čteme v naukových předmětech

14.03.2019, 14:30

Jak pracovat s texty, aby byly naplňovány oborové cíle těchto předmětů a zároveň byl žákům dopřán čtenářský zážitek

Modelová lekce, vhodné a osvědčené metody kritického myšlení, nabídka vyzkoušených textů a knih.