Čtenářské kluby

Metody vhodné pro rozvoj čtení, psaní, diskuze a argumentace

18.03.2019, 14:00

Využití metod RWCT pro rozvoj čtení, aktivního vztahu ke knihám, ale také se zaměříme na možnosti využití kritického myšlení v hodinách jazyka českého.