Čtenářské kluby

Dramatizace textu

27.05.2019, 15:00

Čtenářská lekce s využitím postupů strukturovaného dramatu.